Kristýna Hošková

Bachelor's thesis

Současný ošetřovatelský pohled na problematiku kolorektální chirurgie

Current nursing view on the issue of the colorectal surgery
Abstract:
Bakalářská práce "Současný ošetřovatelský pohled na problematiku kolorektální chirurgie" je prací teoreticko-výzkumnou. Práce se zaměřuje na novou metodu léčby kolorektálního karcinomu fast-track, zejména na její vliv v oblasti předoperační i pooperační ošetřovatelské péče. Teoretická část poskytuje teoretická východiska pro část výzkumnou. Ve výzkumné části jsou pomocí dotazníkového šetření zjišťovány …more
Abstract:
The bachelor thesis "Current nursing view to the issue of the colorectal surgery" is a theoretical-research work. The thesis focuses on the new method of treatment of colorectal carcinoma fast-track, especially its influence on preoperative and postoperative nursing care. The theoretical part provides the theoretical basis for the research part. In the research part, the questionnaire survey investigates …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 7. 2017
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Kateřina Horáčková, DiS.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Hošková, Kristýna. Současný ošetřovatelský pohled na problematiku kolorektální chirurgie. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií