Theses 

Role marketingového výzkumu v procesu budování značky – Ing. Adéla Křepelová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Adéla Křepelová

Diplomová práce

Role marketingového výzkumu v procesu budování značky

The role of marketing research in the process of brand building

Anotace: V úvodu diplomové práce jsou vysvětleny klíčové pojmy marketingu a popsané základní rozdělení marketingových výzkumů. Dále je věnována pozornost procesu budování značky a následující zviditelnění značek pomocí eventů. Teoretická část končí představením společnosti STOCK Plzeň-Božkov, s.r.o.. Následující kapitoly v praktické části jsou konkrétně zaměřené na značku Božkov. Tradiční českou značku s více než 80 letou tradicí. V práci je podrobně popsaný postup vzniku nového alkoholu - Božkov Speciál. Jak již název diplomové práce napovídá, neopomenutelnou roli při takovém to procesu hraje marketingový výzkum. Díky použití několika kvantitativních a kvalitativních výzkumů byla společnost STOCK Plzeň-Božkov, s.r.o. schopna vyvinout nový druh Tuzemského rumu. Více druhů výzkumů dokázalo odhalit očekávání budoucích spotřebitelů a významně doprovázelo celý proces vývoje. Posílení značky Božkov a nově vzniklého produktu je zaměřeno na eventy a to pomocí sponzoringu na festivalech. Závěrem této práce je nepostradatelnost marketingových výzkumů a důležitost procesu budování značky.

Abstract: In the introduction, my thesis describes an elemental sorting of marketing researches and describes the key words. Further, I focused my attention on a brand building process and following brand publicizing via marketing events. The theoretical part concludes with the introducing of company STOCK Plzeň-Božkov, s.r.o.. The following chapters in practical part are namelly focused on a Božkov brand. A traditional Czech brand with over eighty years’ experience. The thesis decribes a formation procedure of new alcohol Božkov Speciál. As the title of the thesis suggests, an inalienable role in a new product developing process is a marketing research. Thanks to use of several qualitative and quantitative methods was STOCK Plzeň-Božkov, s.r.o. able to develop a new type of inland rum. Brand strengthening and supporting of a newly formed product is focused on events thanks to sponsoring at festivals. The conclusion of my thesis is accenting of indispensability of marketing research process and the importance of brand building.

Klíčová slova: Marketing, marketingový výzkum, značka, budování značky, event, image, cílová skupina, kvalitativní výzkum, kvantitativní výzkum, STOCK Plzeň-Božkov, s.r.o., Božkov, marketing research, brand, brand building, target group, qualitative research, quantitative research

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Václav Forst, CSc.
  • Oponent: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2019 18:16, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz