Theses 

Programování, implementace a uživatelské nastavení Informačního systému K2 – Dušan Jícha, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Dušan Jícha, DiS.

Bakalářská práce

Programování, implementace a uživatelské nastavení Informačního systému K2

Programminng, Implementation, and Setting K2 Information System

Anotace: Implementace = uvedení teoreticky stanovené myšlenky do praxe za účelem jejího dalšího použití. Tato bakalářská práce pojednává o možnostech využití moderních databázových platforem a na nich vybudovaných Informačních systémech s ohledem na optimalizaci využití zdrojů a v první řadě maximalizaci zisku. Cílem práce je čtenáři představit tyto moderní technologie pro spravování dat, seznámit jej s jejich nastavením a nástroji pro jejich správu, seznámit jej s problematikou tvorby migračních scénářů při zavádění nového informačního systému, případně i nastavení, programování a podrobné přizpůsobení uživatelského rozhraní informačního systému. Jedním z těchto informačních systémů pro vedení kompletní agendy celé firmy je informační systém K2, který bych chtěl touto prací představit, poukázat na jeho výhody a jeho slabiny. Výsledkem práce je zmapování problematiky využití vícevrstvé architektury pro zprávu dat pomocí moderních technologií dnešní doby a dále pak všech obtíží spojených s migrací dat na nový informační systém.

Abstract: Implementation = introduction of abstractedly defined concept to use for the purpose of its further application. My bachelors thesis deals with possibilities of utilization of modern database platforms and iformation systems built on them with regards to optimalization of resource applications and most of all it focuses on profit maximization. The objective of my work is to introduce these modern technologies for data operation, its options and tools for data administration and familiarize the reader with problems of creating migration scripts while implementing a new information systems , eventually setup, programming and detailed accommodation of user´s interface.One of these information systems for management of entire company agenda is information system K2, which I would like to introduce in my work and at the same time I would like to point out to its advantages and its weak spots. The result of my work is to plot the issue of utilization of multilayer architecture for data administration through the use of modern technologies and furthermore to refer to all other difficulties linked to data migration to a new information system.

Klíčová slova: implementace, programování, oracle, databáze, informační systém, K2, migrační scénář

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 8. 2009
  • Vedoucí: RNDr. Miroslav Procházka
  • Oponent: Ing. Mgr. Miroslav Široký, DiS.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 2. 2019 04:08, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz