Mgr. et Mgr. Jaroslav Růžička, Ph.D.

Disertační práce

Sémantický přístup k vědeckým teoriím a jejich modelování pomocí jazyka Python

Utilizing Python language modelling in the semantic approach to scientific theories
Anotace:
Disertační práce nazvaná „Sémantický přístup k vědeckým teoriím a jejich modelování pomocí jazyka Python“ si klade tři hlavní cíle. Prvním je představení sémantického přístupu k analýze vědecké teorie v českém kontextu, neboť tento přístup není zatím v naší zemi příliš rozšířen, neexistuje zde k němu literatura a běžně se nepřednáší. Druhým je pokus o výklad sémantického přístupu „odshora až dolů“ …více
Abstract:
Diploma thesis called “Utilizing Python language modelling in the semantic approach to scientific theories” aims to achieve three main goals. The first is to introduce the semantic approach to scientific theories in Czech Republic, for this approach isn’t very common in our country yet, there are no translations of key proponents’ papers and there aren’t lectures concerning this topic. The second is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 9. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2017
  • Vedoucí: prof. PhDr. BcA. Jiří Raclavský, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Vladimír Havlík, CSc., doc. PhDr. Igor Hanzel, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta