Bc. Ján Csorba

Master's thesis

Financovanie vysokých škôl v SR

Fimnancing of universities in Slovakia
Abstract:
Annotation Csorba, Ján: Comparison of the Financing of universities in Slovakia. [Diploma work]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Department of Finance and Accounting. Manager of diploma work: Ing. Marián Gál, PhD. Year of defense: 2012. Number of pages: 73 The Diploma work focuses on the analysis of financing of universities in Slovak republic. The higher …more
Abstract:
Csorba, Ján: Porovnanie financovania vysokých škôl v SR. [Diplomová práca]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra financií a účtovníctva. Vedúci práce: Ing. Marián Gál, PhD. Rok obhajoby: 2012. Počet strán: 73 Diplomová práca je orientovaná na analýzu financovania vysokých škôl v Slovenskej republike. Vyššie vzdelanie má byť zárukou uplatnenia na trhu …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 8. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 9. 2012
  • Supervisor: Ing. Marián Gál, PhD.
  • Reader: Ing. Vladimír Šagát, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Banking Institute/College of Banking

Banking Institute/College of Banking SK

Master programme / field:
Economics and Management / Finance