Bc. Lenka Vídenská

Diplomová práce

Work Engagement Antecedents

Work Engagement Antecedents
Anotace:
Cílem této práce bylo ověřit integrovaný model individuálních a organizačních antecedentů pracovní angažovanosti. Z individuálních antecedentů byly zkoumány osobnostní charakteristiky navržené Macey a Schneiderem (pozitivní emocionalita, proaktivní osobnost, svědomitost a autotelická osobnost), věk a gender. Jako organizační antecedent byla zkoumána vnímaná míra uspokojení základních psychologických …více
Abstract:
The aim of this thesis was to examine an integrated model of individual and organizational antecedents of work engagement. On the side of the individual, personality characteristics proposed by Macey and Schneider (positive affectivity, proactive personality, conscientiousness, and autotelic personality), gender, and age, were examined. As organizational antecedent, perceived satisfaction of basic …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií