Bc. Radek MIŠKOVSKÝ

Diplomová práce

Vývoj obchodní strategie na Forexu

Creating Forex trading strategy
Anotace:
Předmětem této diplomové práce je popsání tvorby automatické obchodní strategie pomocí počítače a její otestování na testech robustnosti, která dokáže generovat zisk na forexu. Teoretická část je zaměřena na tento neregulovaný trh, včetně různých typologií obchodování. Podstatná část této práce je věnována technické analýze a automatickým obchodním strategiím, neboť právě tyto poznatky jsou využity …více
Abstract:
The main issue of this diploma thesis is the description of creation automatic business strategy by using computer and its verification on the test of robustness, that can generate a profit on Forex. The theoretical part is focused on this uncontrolled trade including several typologies of trading. Significant part of this thesis is dedicated to technical analysis and automatic business strategies …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2017
  • Vedoucí: PhDr. René Hladík, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MIŠKOVSKÝ, Radek. Vývoj obchodní strategie na Forexu. Ústí nad Labem, 2017. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická