Inesa PLASSOVÁ

Bakalářská práce

Instalace SITE SPECIFIC - Labyrint

SITE SPECIFIC
Anotace:
Výstupem mé bakalářské práce je instalace, konkrétně Site specific. Vybrala jsem si ji proto, že podle mého názoru dokonale reflektuje sílu našich myšlenek. Instalace nechává divákovi dostatečnou volnost a prostor. Cílem mé práce je propojení všech lidí, kteří se k objektu přiblíží. Jde mi o zamyšlení nad svobodou člověka z hlediska společenského, nikoli politického. Toho jsem chtěla docílit pomocí …více
Abstract:
The result of my bachelor work is installation, concretely site specific. I choosed it because in my opinion it perfectly shows power of my thoughts. Installation provide to the audience enough of latitude and space. The main aim of my work is connecting all the people who come closer to the object. It's about human freedom in sociable side not the political. I wanted to achieved with enlarge playing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. akademický malíř Vladimír Merta

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PLASSOVÁ, Inesa. Instalace SITE SPECIFIC - Labyrint. Plzeň, 2017. bakalářská práce (BcA.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/