Bc. Simona Dominiková

Bakalářská práce

Čeleď Campylobacteraceae a rezistence k antibiotikům

The family Campylobacteraceae and resistance to antibiotics
Anotace:
Tato práce seznamuje čtenáře o základní charakteristice čeledi Campylobacteraceae, o výskytu, kultivaci, diagnostice, patogenitě a o různých vlivech působících z prostředí. Zároveň se zabývá i onemocněním zvaným kampylobakterióza, jejími příznaky, léčbou a prevencí. Dále popisuje jednotlivé třídy antibiotik a konkrétní příklady antibiotik a bakterií, které jsou na ně citlivé. V poslední části se věnuje …více
Abstract:
This work introduces the reader to the basic characteristics of family Campylobacteraceae, occurrence, cultivation, diagnosis, and pathogenicity of different influences experienced of the environment. At the same time I also deal with a disease called campylobacteriosis, its symptoms, treatment and prevention. It also describes various classes of antibiotics, and specific examples of antibiotics and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2015
  • Vedoucí: Ing. David Šilha, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Dominiková, Simona. Čeleď Campylobacteraceae a rezistence k antibiotikům. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická