Klára Adamcová

Bakalářská práce

Zhodnocení reformy veřejné správy týkající se obcí s rozšířenou působností

Evaluation of the public administration reform on municipalities with extended powers
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje druhé fázi reformy veřejné správy v České republice ve účinné od 1. ledna 2003, a to ve vztahu k obcím s rozšířenou působností. Kromě popisu průběhu této reformy a její realizace v podobě přijatých zákonů se práce zaměřuje se na zamýšlené cíle, tedy decentralizaci a dekoncentraci veřejné správy, resp. její přiblížení občanům, a zjednodušení jejího systému. V teoretické části …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the second phase of public administration reform in the Czech Republic that came into effect on 1 January 2003, especially in relation to municipalities with extended powers. In addition to describing this reform and its implementation in the form of adopted laws, the thesis focuses on its objectives, i.e. decentralization and deconcentration of public administration …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedoucí: Helena Mitwallyová
  • Oponent: Miloš Matula

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/77746