Bc. Marketa Chmelařová, DiS.

Diplomová práce

Krizová připravenost města Němčice nad Hanou

Crisis Preparedness of the City of Němčice nad Hanou
Anotace:
Diplomová práce se zabývá krizovou připraveností města Němčice nad Hanou na krizovou situaci nebo mimořádnou událost. V teoretické části je definována problematika krizové připravenosti na základě platných právních norem a literární rešerše. Dále jsou zde vymezeny důležité pojmy týkající se dané problematiky. Praktická část je zaměřena na analýzu rizik. Na základě aplikace vybraných metod a zjištěných …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the crisis preparedness of the town of Němčice nad Hanou for a crisis situation or an extraordinary event. The theoretical part defines the issue of crisis preparedness on the basis of valid legal norms and literature research. Furthermore, important terms related to the issue are defined. The practical part focuses on risk analysis. Based on the application of selected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Miroslav Tomek, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Chmelařová, Marketa. Krizová připravenost města Němčice nad Hanou. Uherské Hradiště, 2022. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe