Hana PLÍŠKOVÁ

Master's thesis

Děčín ve výtvarném projevu na 1. stupni základní školy

Děčín in art expression of children in primary school
Anotácia:
Cílem diplomové práce bylo ozvláštnit vnímání města Děčín dětmi skrze rozmanité výtvarné činnosti. Tyto činnosti na sebe chronologicky navazují s ohledem na rozvoj výtvarného myšlení dětí. Diplomová práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická část obsahuje kapitoly z oblasti didaktiky a metodologie primárního vzdělávání, dějin umění a použitých výtvarných technik. Praktická …viac
Abstract:
The aim of the diploma thesis was to make the perception of the city of Děčín special by children through the diversity of artistic activities. These activities follow each other chronologically regarding the development of children's artistic thinking. The diploma thesis is divided into two parts theoretical and practical. The theoretical part contains chapters from the field of didactics and methodology …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 10. 2021
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: PhDr. Radka Růžičková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PLÍŠKOVÁ, Hana. Děčín ve výtvarném projevu na 1. stupni základní školy. Ústí nad Labem, 2021. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta