Bc. Kateřina Pavlečková

Bachelor's thesis

Laboratorní studium interakce důlní vody ze štoly Prokop (Stříbro) s kalcitickým vápencem ve vsádkových experimentech

Laboratory study of the mine water interaction of water discharged from adit Prokop (Stříbro) with calcitic limestone in batch experiments
Abstract:
Ze štoly Prokop ve Stříbře vytékají důlní vody s nadlimitními hodnotami zinku, kadmia a olova. Ty ovlivňují povrchové vodoteče, průsakové a podzemní vody a mají vliv na životní prostředí. Cílem práce je v laboratorních experimentech studovat vliv syntetické důlní vody s koncentracemi Zn2+, Cd2+, Pb2+ a kalcitický vápenec a najít perspektivní a finančně nenáročnou technologii k odstraňování následků …more
Abstract:
From the adit Prokop in Stříbro pour mine waters with excess values of zinc, cadmium and lead. These affect surface streams, infiltration waters and groundwaters and affect the environment. Goal of the thesis is to examine the effect of synthetic mine water with concentrations Zn2+, Cd2+, Pb2 and calcite in laboratory experiments and find prospective and financialy inexpensive technology for eliminating …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2016
  • Supervisor: doc. RNDr. Josef Zeman, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta