Bc. Jan Pikl

Diplomová práce

Teambuilding, jako nástroj ke zlepšení firemní identity a klientského přístupu

Teanbuilding as a tool for corporate identity and client service improvement
Anotace:
Tato diplomová práce má za cíl vytvořit návrh teambuildingového projektu na zlepšení firemní identity a klientského přístupu ve vybrané firmě. V první části práce jsem definoval podmínky pro sestavení funkčního týmu a funkční týmové spolupráce. Dále jsem definoval, jak se učí organizace jako celek. Nastínil jsem výběr vhodných teambuildingových aktivit a příklad jejich použití v jiných firmách. Nakonec …více
Abstract:
This thesis aims to create a proposal of the teambuilding project to improve corporate identity and client attitude in the company. In the first section I have defined the conditions how to build a functional team and teamwork. I have also defined how organization can work as a whole. I have outlined the variety of appropriate team-building activities and examples of their using in other companies …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Miloš Krejčí
  • Oponent: doc. Ing. Jaroslav Blaha, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní