Mgr. Bc. Jana Honková

Master's thesis

Modernization of Russia's Strategic Nuclear Arsenal

Modernization of Russia's Strategic Nuclear Arsenal
Anotácia:
Ruská federace zdědila po Sovětském svazu značný jaderný arzenál. Od svého vzniku v roce 1991 až do dnešní doby se Rusko nepřetržitě věnovalo jeho modernizaci. První část diplomové práce podává přehled o modernizaci ruského strategického jaderného arzenálu od prosince 1991 do půlky prosince 2012 a je empirický pokladem pro zodpovězení první výzkumné otázky této práce, která zní: Jaký byl charakter …viac
Abstract:
As the Soviet Union’s successor, the Russian Federation inherited a large nuclear arsenal. From its formation in 1991 until today, Russia continuously modernized its strategic nuclear forces. The first part of this thesis tracks Russia’s strategic nuclear modernization from December 1991 to mid-December 2012 and serves as the empirical foundation for the answer to the first research question being …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2013
  • Vedúci: PhDr. Petr Suchý, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Petr Vilímek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / odbor:
International Territorial Studies / International Relations

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.