Bc. Adam Růžička

Bakalářská práce

Vliv specifických emocí vzteku a znechucení na implicitní stereotypy

Effect of specific emotion (anger and disgust) on implicit stereotypes
Anotace:
Ve dvou experimentech byla prozkoumána oblast vlivu nahodilého hnusu a zlosti na meziskupinové hodnocení. Experiment 1 se zaměřil na implicitní předsudečnost vůči romské menšině v České republice. Experiment 2 se zabýval implicitní předsudečností vůči homosexuálním mužům. Cílem této studie bylo testovat hypotézu emoční specificity, jež předkládá, že pouze emoce, které jsou aplikovatelné konkrétní sociální …více
Abstract:
Two experiments were conducted to examine the influence of incidental disgust and anger on intergroup evaluations. Experiment 1 focused on implicit prejudice towards the Romani minority in the Czech Republic. Experiment 2 dealt with implicit prejudice towards male homosexuals. The aim of the study was to test the emotion-specific hypothesis which postulates that only emotions which are applicable to …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Hynek Cígler, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií