Jana Hudíková

Bakalářská práce

Listina základních práv Evropské unie v judikatuře Soudního dvora EU

Charter of Fundamental Rights of the European Union within the case law of the Court of Justice of the European Union
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá dokumentem Listiny základních práv Evropské unie a jeho rolí v judikatuře Soudního dvora EU. V první části práce je vymezen pojem lidských práv, jejich dělení a vývoj právní ochrany v rámci EU. V této části je rozebrán taktéž samotný dokument Listiny základních práv EU, jeho vznik, vývoj, obsah a struktura. Druhá část práce se zabývá konkrétními vybranými případy, ve kterých …více
Abstract:
Bachelor's Thesis deals with a document of the Charter of Fundametal Rights of the European union and its role in judicature of the Court of Justice of the European union. In the first part is defined the term of human rights, their division and the development of legal protection within the EU. In this part is analyzed also the document of the Charter of Fundamental Rights of the EU, origin, development …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2013
  • Vedoucí: Nicole Grmelová
  • Oponent: Jitka Michálková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/35216