Ing. Hana Philippi

Bakalářská práce

Podpora zahraniční mobility studentů - program Erasmus Mundus

Support of student foreign mobility - programme Erasmus Mundus
Anotace:
Práce se zabývá evropským vzdělávacím programem Erasmus Mundus s důrazem na realizaci tohoto programu na Masarykově univerzitě. V první části práce je nastíněno fungování programu spolu s porovnáním realizace programu na dalších českých univerzitách a také jsou představeny výzkumy zabývající se realizací a budoucího fungování tohoto programu. Stěžejní část práce se orientuje na dotazníkového šetření …více
Abstract:
This bachelor’s thesis engages in European education programme Erasmus Mundus with the accent on the realization of this programme at Masaryk University. The first part of this thesis devotes programme running including comparison of realization programme at other Czech universities. In this part are also introduced researches concerning with realization and future working of the programme Erasmus …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Markéta Páleníková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Zuzana Špačková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta