Adéla Zítková

Bachelor's thesis

Nepřímá řeč – Chyby českých mluvčích (úroveň B2)

Indirect speech – Errors of Czech speakers (level B2)
Abstract:
Abstrakt: Tato práce se zabývá prezentací nepřímé řeči ve třech vybraných lingvistických manuálech a ve dvou vybraných učebnicích angličtiny (úroveň B2). Práce se skládá z části teoretické a empirické. Teoretická část stručně pojednává o pravidlech užívání nepřímé řeči (a to vět s různou ilokuční sílou) a vysvětluje, v jakých případech k posunům časů a deiktických výrazů docházet může a v kterých případech …more
Abstract:
Abstract: This bachelor thesis deals with the presentation of indirect speech in three linguistic manuals and in two chosen English books (level B2). The thesis is divided into 2 parts: theoretical and empirical. The theoretical part of the thesis describes rules of the use of indirect speech (clauses with a different illocutionary power) and explains cases where the backshift of tenses and deictic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 1. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 1. 2018
  • Supervisor: Mgr. Ela Krejčová, Ph.D.
  • Reader: PaedDr. Dana Hánková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: AKCENT College

AKCENT College

Bachelor programme / field:
Specialization in Pedagogy / English as Foreign Language

Theses on a related topic