Adéla Zítková

Bachelor's thesis

Nepřímá řeč – Chyby českých mluvčích (úroveň B2)

Indirect speech – Errors of Czech speakers (level B2)
Anotácia:
Abstrakt: Tato práce se zabývá prezentací nepřímé řeči ve třech vybraných lingvistických manuálech a ve dvou vybraných učebnicích angličtiny (úroveň B2). Práce se skládá z části teoretické a empirické. Teoretická část stručně pojednává o pravidlech užívání nepřímé řeči (a to vět s různou ilokuční sílou) a vysvětluje, v jakých případech k posunům časů a deiktických výrazů docházet může a v kterých případech …viac
Abstract:
Abstract: This bachelor thesis deals with the presentation of indirect speech in three linguistic manuals and in two chosen English books (level B2). The thesis is divided into 2 parts: theoretical and empirical. The theoretical part of the thesis describes rules of the use of indirect speech (clauses with a different illocutionary power) and explains cases where the backshift of tenses and deictic …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2018
  • Vedúci: Mgr. Ela Krejčová, Ph.D.
  • Oponent: PaedDr. Dana Hánková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AKCENT College

AKCENT College

Bachelor programme / odbor:
Specialization in Pedagogy / English as Foreign Language

Práce na příbuzné téma