Eliška Štanclová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Postoj studentů CARITAS - Vyšší odborné školy sociální Olomouc k sexuální asistenci

Anotace:
Cílem práce bylo zjistit, jaký postoj mají studenti CARITAS – Vyšší odborné školy sociální Olomouc k sexuální asistenci. Kvalitativní metoda byla zvolena pro tuto práci, aby mohlo být dosaženo stanovených cílů. Technikou výzkumu byl zvolen polostrukturovaný rozhovor. Tato práce je teoreticko-praktická. V teoretické části práce se nejprve zabývám oblastmi, které úzce souvisí se sexuální asistencí. První …více
Abstract:
The goal of my thesis was to determine the attitude of students of CARITAS – College of Social Work Olomouc to sexual assistance. To achieve the goals I used qualitative method. As a technique I chose semi-structured interview. This work is both theoretical and practical. The theoretical part includes chapters which are closely related to sexual assistance. This chapter focuses on four specific attitudes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Martin Bednář, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Divoká, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

vyšší odborný program / obor:
Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální a humanitární práce