Jaroslav LÖFFELMAN

Bachelor's thesis

Hudba v rukou dětí včera a dnes. Z názvu je patrné, že práce bude historicko-srovnávací. Cílem práce je analyzovat, proč v současné době neplatí rčení "Co Čech, to muzikant". Jaké okolnosti ovlivňují aktivní přístup dětí k hudbě. Při výzkumu budou osloveni žáci 2. stupně ZŠ a současně i jejich rodiče a prarodiče. Prostředkem výzkumu bude nestandardizovaný dotazník. Výzkum bude posuzovat důvody rozdílného postoje v generačních vlnách k výuce hry na hudební nástroje nebo zpěvu a to v oblasti amatérského a odborného získávání znalostí. Stěžejní otázkou je, proč se děti nechtějí učit hrát na hudební nástroje a proč již není zájem dětí o individuální nebo sborový zpěv.

Music in Children´s Hands in The Past and Today
Abstract:
Tato práce se zabývá vztahem dětí ke zpěvu a hraní na hudební nástroje z pohledu současných žáků 8. a 9. tříd základních škol v ústeckém kraji a vztahem ke zpěvu a hraní na hudební nástroje jejich rodičů a také prarodičů v době, kdy chodili do základní školy. Teoretická část se zabývá metodikou hudební výchovy, hudebním nadáním, hudební pedagogikou a motivacím pro zpěv a hraní na hudební nástroje. …more
Abstract:
My thesis disserts on children´s relation to a singing and an instrument playing.I focus on current 8th and 9th elementary school grade students in the area of Ústí nad Labem and I compare their experience with those of their parents and grandparents. The theoretical part of my thesis deals with a musical appreciation methodology, a music talent, the singing and instrument playing motivation. In my …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 4. 2012
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Petr Zeman, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

LÖFFELMAN, Jaroslav. Hudba v rukou dětí včera a dnes. Z názvu je patrné, že práce bude historicko-srovnávací. Cílem práce je analyzovat, proč v současné době neplatí rčení "Co Čech, to muzikant". Jaké okolnosti ovlivňují aktivní přístup dětí k hudbě. Při výzkumu budou osloveni žáci 2. stupně ZŠ a současně i jejich rodiče a prarodiče. Prostředkem výzkumu bude nestandardizovaný dotazník. Výzkum bude posuzovat důvody rozdílného postoje v generačních vlnách k výuce hry na hudební nástroje nebo zpěvu a to v oblasti amatérského a odborného získávání znalostí. Stěžejní otázkou je, proč se děti nechtějí učit hrát na hudební nástroje a proč již není zájem dětí o individuální nebo sborový zpěv.. Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta