Theses 

Hudba v rukou dětí včera a dnes. Z názvu je patrné, že práce bude historicko-srovnávací. Cílem práce je analyzovat, proč v současné době neplatí rčení "Co Čech, to muzikant". Jaké okolnosti ovlivňují aktivní přístup dětí k hudbě. Při výzkumu budou osloveni žáci 2. stupně ZŠ a současně i jejich rodiče a prarodiče. Prostředkem výzkumu bude nestandardizovaný dotazník. Výzkum bude posuzovat důvody rozdílného postoje v generačních vlnách k výuce hry na hudební nástroje nebo zpěvu a to v oblasti amatérského a odborného získávání znalostí. Stěžejní otázkou je, proč se děti nechtějí učit hrát na hudební nástroje a proč již není zájem dětí o individuální nebo sborový zpěv. – Jaroslav LÖFFELMAN

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Jaroslav LÖFFELMAN

Bakalářská práce

Hudba v rukou dětí včera a dnes. Z názvu je patrné, že práce bude historicko-srovnávací. Cílem práce je analyzovat, proč v současné době neplatí rčení "Co Čech, to muzikant". Jaké okolnosti ovlivňují aktivní přístup dětí k hudbě. Při výzkumu budou osloveni žáci 2. stupně ZŠ a současně i jejich rodiče a prarodiče. Prostředkem výzkumu bude nestandardizovaný dotazník. Výzkum bude posuzovat důvody rozdílného postoje v generačních vlnách k výuce hry na hudební nástroje nebo zpěvu a to v oblasti amatérského a odborného získávání znalostí. Stěžejní otázkou je, proč se děti nechtějí učit hrát na hudební nástroje a proč již není zájem dětí o individuální nebo sborový zpěv.

Music in Children´s Hands in The Past and Today

Anotace: Tato práce se zabývá vztahem dětí ke zpěvu a hraní na hudební nástroje z pohledu současných žáků 8. a 9. tříd základních škol v ústeckém kraji a vztahem ke zpěvu a hraní na hudební nástroje jejich rodičů a také prarodičů v době, kdy chodili do základní školy. Teoretická část se zabývá metodikou hudební výchovy, hudebním nadáním, hudební pedagogikou a motivacím pro zpěv a hraní na hudební nástroje. Cílem praktické části je pomocí kvalitativních výzkumných metod získat informace o dětech, rodičích, prarodičích a jejich rozdílného vnímání dovednosti zpívat nebo hrát na hudební nástroj. Dalším záměrem výzkumu je zjistit, jak odlišně s ohledem na generační odstup, byl zpěv a dovednost zvládat hudební nástroj vnímán v rodině a ve škole. Jaké okolnosti působí nebo působily v této oblasti na jednotlivce a rodinu a jaké vnější podněty nejvíce ovlivňují motivaci k amatérskému nebo profesionálnímu zpěvu a hře na hudební nástroje.

Abstract: My thesis disserts on children´s relation to a singing and an instrument playing.I focus on current 8th and 9th elementary school grade students in the area of Ústí nad Labem and I compare their experience with those of their parents and grandparents. The theoretical part of my thesis deals with a musical appreciation methodology, a music talent, the singing and instrument playing motivation. In my practical part I aspire to information gathering about children, their parents and grandparents and their distinct perception of the singing and instrument playing knowledge. The other research goal is to find out intergenarational dissimilarities of the singing and instrument playing knowledge perception, namely within the frame of the family and the school. My research aims at all relevant conditions, current and past, which effect on individuals and families, as well as external stimuli most influencing non-professional and professional singing and instrument playing motivation.

Klíčová slova: Houslový klíč, hudba, hudební nadání, hudební nástroj, hudební výchova, motivace, tón, vyučovací hodina, základní škola, zpěv.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2012
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Petr Zeman, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

LÖFFELMAN, Jaroslav. Hudba v rukou dětí včera a dnes. Z názvu je patrné, že práce bude historicko-srovnávací. Cílem práce je analyzovat, proč v současné době neplatí rčení "Co Čech, to muzikant". Jaké okolnosti ovlivňují aktivní přístup dětí k hudbě. Při výzkumu budou osloveni žáci 2. stupně ZŠ a současně i jejich rodiče a prarodiče. Prostředkem výzkumu bude nestandardizovaný dotazník. Výzkum bude posuzovat důvody rozdílného postoje v generačních vlnách k výuce hry na hudební nástroje nebo zpěvu a to v oblasti amatérského a odborného získávání znalostí. Stěžejní otázkou je, proč se děti nechtějí učit hrát na hudební nástroje a proč již není zájem dětí o individuální nebo sborový zpěv.. Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2019 20:31, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz