Bc. Martina Hrstková

Diplomová práce

Mzdová problematika z účetního a daňového hlediska u úklidové společnosti

Payroll issues of accounting and tax aspects of cleaning companies
Anotace:
Diplomová práce popisuje vybranou mzdovou problematiku z daňového a účetního hlediska u úklidové společnosti. Cílem práce je přiblížit, objasnit a navrhnout zlepšení současné mzdové problematiky (pracovní poměr, účastníci pracovně právních vztahů, mzda, povinné odvody a jiné) u konkrétní úklidové společnosti.
Abstract:
This thesis describes selected issues from payroll tax and accounting aspects of cleaning companies. The aim is to bring, clarify and propose improvements to current labor issues (employment, participants in labor relations, wages, and other mandatory payments) for the specific cleaning companies.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2012
  • Vedoucí: Ing. Hana Matoušová
  • Oponent: prof. Ing. Josef Hruška, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting

Akademie Sting

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management