Bc. Miroslava Jandeková

Bakalářská práce

Spotřebitelské preference dlouhodobě nezaměstnaných

Consumer Preferences of Long Term Unemployed
Anotace:
Ve své bakalářské práci se zabývám spotřebitelskými preferencemi a rozhodováním při nákupním chování u dlouhodobě nezaměstnaných. Práce také popisuje problematiku nezaměstnanosti, prožívání a zvládání tohoto náročného životního období a poukazuje na negativní vlivy nezaměstnanosti na člověka. V teoreticko-metodologické části práce se zabývám charakteristikou kupního chování u typického spotřebitele …více
Abstract:
In my thesis I deal with consumer preferences and decision making in purchasing behavior in long-term unemployed. This thesis also describes unemployment issue, experience and management of this demanding period of life and points to the negative effects of unemployment on humans. In the theoretical and methodological part of the thesis I deal with characteristics of typical purchasing behavior of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Michal Tomčík, PhD.
  • Oponent: Ing. Oldřich Malý

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace

Práce na příbuzné téma