Ing. Iva Voleská

Doctoral thesis

Kombinovaný přístup ke studiu struktury a elektronických vlastností chalkogenidových skel

The combined approach to structure and electronic properties study of chalcogenide glasses
Abstract:
Disertační práce je zaměřena na studium chalkogenidových skel se složením GaGeTe7 a AsS2 a AgAsS2. Byla použita kombinace teoretického a experimentálního přístupu. Vzorky byly připraveny syntézou z čistých prvků a jejich strukturní vlastnosti byly získány pomocí těchto experimentálních technik: X-ray difrakce, neutronová difrakce, EXAFS (Extended X-ray Absorption Fine Structure) a Ramanova spektroskopie …more
Abstract:
This Dissertation is focused on GaGeTe7 and AsS2 and AgAsS2 chalcogenide glasses study. The combined experimental and theoretical investigation was used. The samples was prepared by standard way (by direct synthesis from pure chemical elements) and their structural properties were measured via these techniques: X-ray diffraction, neutron diffraction, EXAFS (Extended X-ray Absorption Fine Structure …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 5. 2015
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 9. 2015

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Voleská, Iva. Kombinovaný přístup ke studiu struktury a elektronických vlastností chalkogenidových skel. Pardubice, 2015. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická