Bc. Monika Janáková

Bachelor's thesis

Teaching English to Very Young Learners in the Czech Republic

Teaching English to Very Young Learners in the Czech Republic
Abstract:
Bakalářská práce „Teaching English to Very Young Learners in the Czech Republic“ zkoumá výuku angličtiny, jakožto cizího jazyka, v předškolním věku dítěte. V teoretické části popisuje předškolní věk a jeho specifika, rozvoj verbální komunikace i jednotlivé přístupy a názory na osvojování jazyka. Dále pojednává o systému českého předškolního vzdělávání, kde jsou přiblíženy zejména požadavky uvedené …more
Abstract:
This bachelor thesis „Teaching English to Very Young learners in the Czech Republic“ analyzes the teaching of English as a foreign language in pre-school age. Specifics of the pre school children, the development of verbal communication and the particular approaches and opinions of acquiring the language are described in the theoretical part. Furthermore, the Czech pre-school system of education with …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Bc. Šárka Dohnalová
  • Reader: PhDr. Zora Syslová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta