Bc. Lucia Kubová

Bakalářská práce

Výstava REMAKE: REthinking Media Art in K(C)ollaborative Environments z hľadiska kurátorskej stratégie

REMAKE: REthinking Media Art in K(C)ollaborative Environments exhibition in terms of curatorial strategy
Abstract:
This bachelor thesis is documenting international art project REMAKE and its final point in form of new media art exhibition with remake theme. This paper is focused on relation between original art works and their current interpretation by different artists. The aim of the bachelor thesis is to study the professional texts, archival materials of the House of Art in Brno, to compare the exhibited works …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá medzinárodným umeleckým projektom REMAKE a jeho vyvrcholením v podobe výstavy novomediálneho umenia s tematikou remakeu. Práca sa sústreďuje na vzťah pôvodných umeleckých diel a ich interpretácií inými umelcami. Cieľom bakalárskej práce je metódou štúdia odborných textov, archívnych materiálov Domu umenia mesta Brna, komparácie vystavených diel s ich predobrazmi z histórie …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Monika Szűcsová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií

Práce na příbuzné téma