Daniel Provazník

Bakalářská práce

Analýza komunikace a vnímání značky Jack Daniel’s v ČR z pohledu generace Z

Analysis of Jack Daniel's marketing communication and brand perception from Generation Z's point of view
Anotace:
Práce se zabývá analýzou komunikace značky Jack Daniel’s na českém trhu. Na komunikaci je pohlíženo z pohledu generace Z. Cílem je komunikaci zhodnotit a najít její případné nedostatky. Na základě zkoumání jsou předloženy návrhy na zlepšení. Nejprve je definována generace Z a její charakteristiky. Dále je teoreticky popsán proces tvorby marketingové a komunikační strategie. Na závěr teoretické části …více
Abstract:
The thesis analyses Jack Daniel’s communication in Czech market from point of view of young generation Z. The aim is to validate the communication and find its possible weaknesses. Based on the analysis there are proposals made for improvement. First, we defined generation Z and its characteristics. Further there is description of marketing and communication strategy and the process behind it. To close …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 2. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2021
  • Vedoucí: Zdeněk Vondra
  • Oponent: Adam Šrámek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/83258