Bc. Petronela Blehová

Diplomová práce

Analýza vývoja bežného účtu platobnej bilancie eurozóny

Analysis of development of current account of balance of payment in eurozone
Abstract:
BLEHOVÁ, Petronela: Analysis of Balance of Payment Current Account Development in Eurozone (Thesis). Banking Institute of the University of Prague, a Foreign university in Banská Bystrica. Department of Finance and Accounting. Supervisor: Assoc. Prof. Ing. Jana Kotlebová, PhD. Year of defense: 2012. Number of pages 77. The thesis consists of theoretical and empirical part. The first chapter includes …více
Abstract:
BLEHOVÁ, Petronela: Analýza bežného účtu platobnej bilancie eurozóny. (Diplomová práca). Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra financií a účtovníctva. Vedúci práce: doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD. Rok obhajoby: 2012. Počet strán 77. Diplomová práca sa skladá z teoretickej a analytickej časti. Prvá kapitola obsahuje definíciu základných pojmov súvisiacich …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD.
  • Oponent: Doc. Ing. Václav Dufala, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK