Mgr. Šimon Trusina

Diplomová práce

Analýza přijetí zákona o protikomunistickém odboji a odporu pomocí teorie více proudů

Act on anti-communist opposition and resistance. Analysis of law adoption using Multiple stream theory
Anotace:
Diplomová práce se zabývá procesem formulace politiky dekomunizační politiky konkrétně přijetím zákona o protikomunistickém odboji. Cílem je odpovědět na otázku :co vedlo k uzákonění třetího odboje. Tento proces je sledován pomocí teorie více proudů. Jednotlivé proudy (problémů, politického střetu a politiky) jsou sledovány prostřednictvím teorií vymezených parametrů.
Abstract:
Diploma thesis deals with the process of policy formation of dealing with the communist past; adoption of the Act on anti-communist opposition and resistance is analyzed. The aim is to answer the question what led to codification of the third resistance. This process is described using Multiple Stream Framework. Each stream (Problem Stream, Politics Stream, Policy Stream) is described and analyzed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. et Mgr. Vlastimil Havlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií