Petr Hrnčíř

Diplomová práce

Role marketingu v hudebním průmyslu se zaměřením na EDM a DJing

The role of marketing in music industry with focus on EDM and DJing
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vlivem marketingové komunikace na hudební průmysl se zaměřením na elektronickou taneční hudbu. V teoretické části jsou zpracovány základní pojmy vymezující marketingovou komunikaci. Následně je charakterizován vývoj elektronické taneční hudby od sedmdesátých let minulého století. Hlavním cílem práce je určit významné marketingové nástroje ve vymezené věkové skupině u potvrdit …více
Abstract:
This thesis examines the influence of marketing communication on music industry with focus on electronic dance music. In theoretical part are processed basic terms defining marketing communication. Consequently is described development of electronic dance music from seventies. The main objective of this thesis is define important marketing tools in allotted age group and confirm knowledge of this area …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 10. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Jitka Černá
  • Oponent: David Říha

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/46223