Mgr. Marta Promerová, Ph.D.

Disertační práce

Major histocompatibility complex genes: their variation and impact on fitness in a socially monogamous passerine

Major histocompatibility complex genes: their variation and impact on fitness in a socially monogamous passerine
Anotace:
Geny hlavního histokompatibilního komplexu (angl. zkr. MHC) jsou nezbytné pro správné fungování získané imunity u všech čelistnatých obratlovců. Již u mnoha druhů byl prokázán přímý vztah mezi geny MHC a různými složkami fitness. Zejména kvůli jejich funkci v imunitní odpovědi jsou tyto geny vůbec nejrozmanitější kódující částí obratlovčího genomu. Ze stejného důvodu se geny MHC v posledních letech …více
Abstract:
Genes of the Major histocompatibility complex (MHC) are crucial for the adaptive immune system of jawed vertebrates. Thus, there is a direct link between MHC and different components of fitness. Due to their immune function, balancing selection has shaped diversity at these genes into the most polymorphic coding regions described in vertebrates. For the same reason, MHC is becoming one of the most …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 8. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 9. 2011
  • Vedoucí: doc. Mgr. et Mgr. Josef Bryja, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Andrea Vetešníková Šimková, PhD., Dr. Helena Westerdahl, Prof. RNDr. MVDr. Petr Hořín, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Biologie (čtyřleté) / Zoologie

Práce na příbuzné téma