Ing. Radek Gertner

Bakalářská práce

Problém objektivity - právo a morálka

The problem of objectivity - law and morality
Anotace:
Bakalářská práce „Problém objektivity – právo a morálka“ se zabývá vztahem práva a morálky a vlivem tohoto vztahu na právní řád, na rozhodování soudů včetně odůvodnění rozhodnutí. Práce rozkrývá vztahy morálky a morální pravdy, zkoumá morální pravdy z hlediska jejich existence, objektivity a univerzálního užití. Na základě těchto zjištění pak odpovídá na otázku platnosti právních norem a poslušnosti …více
Abstract:
This thesis “Problem of objectivity – law and morality” deals with the relation between law and morality and with the impact of this relation to the set of rules, and to judicial ruling including its reasons. This thesis exposes the relation between morality and moral truth, and researches moral truths from the point of view of their existence, objectivity, and universal application. On the basis of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 11. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2015
  • Vedoucí: doc. JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Právní vztahy k nemovitostem

Práce na příbuzné téma

Všechny práce