Jana Prokešová

Bakalářská práce

Systém organizace cestovniho ruchu ve Velké Británii

The organisation of tourism in United Kingdom
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je systém organizace cestovního ruchu. Cílem je identifikace struktury a kooperačních vazeb v rámci systému organizace cestovního ruchu ve Velké Británii. První část je zaměřena na rešerši literatury, ze které plynou teoretická východiska pro tuto práci. Druhá část je již konkrétně zaměřena na Velkou Británii. V této části je řešena identifikace struktury a kooperačních vazeb …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis about the organisation of tourism is to identify the structure and cooperation systems within the system of tourism organization in UK. The first part is focused on the literature search, from which the theoretical basis for work follows. The second part is already focused on Great Britain. This part includes identification of the structure and cooperation systems within …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 1. 2020
  • Vedoucí: Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Markéta Novotná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a cestovní ruch