Kateřina Štainerová

Bakalářská práce

Významné interpretky v oboru hra na pozoun.

The important women interprets in trombone playing

Anotace:
Hlavním cílem této práce bylo zpracovat údaje o významných ženách hrajících na trombon, které pracují převážně v symfonických orchestrech po celém světě. Práce obsahuje životopisy těchto žen, které popisují počátky jejich hudební kariéry, studium, a úspěchy na soutěžích a konkurzech, které absolvovaly.
Abstract:
The main goal of this thesis was to process the information about important woman trombonists performers that worked mainly in the symphonic orchestras all over the world. The thesis contain biography of those women interprets and describe beginning of theirs careers in music, study and achievement in competitions and auditions which they participate.
 

Klíčová slova

hudba

Klíčová slova

hudební interpretace

Klíčová slova

hra na trombón

Klíčová slova

hra na dechové nástroje

Klíčová slova

hra na jednotlivé hudební nástroje

Klíčová slova

hudební interpreti
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: Jiří SUŠICKÝ
  • Oponent: Karel MALIMÁNEK

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s: nesouhlasím s žádným způsobem užití uvedeným pod body a) - e)
In the license agreement the author has granted the following: nesouhlasím s žádným způsobem užití uvedeným pod body a) - e)

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 11. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Hudební a taneční fakulta. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Hudební a taneční fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hudební umění / Pozoun