Monika ŽÍDKOVÁ

Bachelor's thesis

Pronunciation Problems of Czech Speakers of English: English Consonants

Pronunciation Problems of Czech Speakers of English: English Consonants
Abstract:
This thesis is concerned with the pronunciation problems of English consonants pronounced by Czech speakers.Theoretical part deals with selected English consonants which are atypical or even non-existent for the Czech language. Also, some of them can be somehow included in the Czech system of consonants but they can have different qualities than in English. Specific consonants are described in theoretical …more
Abstract:
Tato práce se zaměřuje na problematiku výslovnosti anglických konsonantů českými mluvčími. Teoretická část se zabývá vybranými anglickými konsonanty, které jsou pro češtinu atypické, či dokonce neexistující, nebo v češtině existují, ale mají jiné vlastnosti než v angličtině. Specifické konsonanty jsou v teoretické části popsány za pomocí srovnání z různých odborných zdrojů zabývajících se fonetikou …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 6. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Lucie Bártová Vopravilová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŽÍDKOVÁ, Monika. Pronunciation Problems of Czech Speakers of English: English Consonants. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta