Mgr. Lucie Čechová

Diplomová práce

Obezita a její léčba jako klinicko-psychologický problém - Sebehodnocení a životní spokojenost žen s diagnózou obezita

Obesity and its treatment as a clinic-psychological problem - Self-esteem and life satisfaction of women with diagnosis obesity
Anotace:
Abstrakt Obezita a její léčba jako klinicko-psychologický problém- Sebehodnocení a životní spokojenost žen s diagnózou obezita L.Čechová Zaměřili jsme se na obezitu, která je celosvětovým problémem tvořícím riziko pro vznik dalších onemocnění a psychických problémů. Úkolem práce bylo sledování psychických faktorů u žen s diagnózou obezita a jejich změna po třech měsících léčby.Důležitým cílem práce …více
Abstract:
Abstract The obesity and its treatment as a clinic-psychological problem – Self –esteem and life satisfaction of women with diagnosis obesity. L.Čechová We focused on the obesity, which is a whole world problem creating risk for formation other diseases and psychological disorders. The task of the work was observation of psychological factors of women with diagnosis obesity and their change after three …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2008
  • Vedoucí: doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta