Jana Vimmerová

Bakalářská práce

Nanovlákenná vrstva z PVDF a její modifikace pro potlačení fibrotické reakce

PVDF nanofibrous layer and its modification to prevent a fibrotic reaction
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá nanovlákennou vrstvou z polyvinylidenfluoridu a její modifikací pro potlačení fibrotické reakce. Fibrotická reakce je jednou z hlavních příčin pooperačních komplikací u onemocnění glaukomu, proto je důležité, aby tento problém nenastal, nebo byl alespoň minimalizován. Tomu by mělo zabránit antifibrotizační činidlo mitomycin C, který bude vlákenná vrstva z polyvinylidenfluoridu …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with polyvinylidenfluoride nanofibrous layer and its modification to prevent of fibrotic reaction. The fibriotic reaction is one of the main causes of postoperative complications in glaucoma therefore it is important to prevent or at least minimaze this index. This should be prevented by the antifibrotizing reagent mitomycin C, which will the fibrous layer of polyvinylidenfluoride …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Andrea Klápšťová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vimmerová, Jana. Nanovlákenná vrstva z PVDF a její modifikace pro potlačení fibrotické reakce. Liberec, 2020. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta textilní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta textilní

Technická univerzita v Liberci

Fakulta textilní

Bakalářský studijní program / obor:
Textil / Textilní technologie, materiály a nanomateriály