Mgr. et Mgr. Tereza Mrkvičková

Bakalářská práce

Antroponyma v třebechovické matrice z let 1780 - 1783

Anthroponyms in Třebechovice's parish register in 1780 - 1783
Anotace:
Cílem bakalářské práce je zpracovat materiál získaný z matriky farního úřadu Třebechovice pod Orebem v rozsahu tří let (1780−1783). Jedná se o dobu, ve které se ve funkci oficiálních osobních jmen uplatňují jména křestní. Příjmí jsou však oproti předchozímu období pro zástupce rodiny na veřejnosti již téměř závazná. V první části bakalářské práce se zaměříme na samotnou matriku, dále na oficiální osobní …více
Abstract:
The concern of this bachelor thesis is compilation of information from parish register of Třebechovice pod Orebem in period of three years (1780−1783). It is a time, when in function of official proper names are asserted first names. Second names are in comparison with previous times almost obligatory in public for representative of family. In a first part of my bachelor thesis we will focus on parish …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2013
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Český jazyk a literatura