Mgr. Nikola Skoupá

Bakalářská práce

Teorie solidarity u Emila Durkheima a Herberta Spencera

The theory of solidarity by Durkheim and Spencer
Anotace:
Tato práce se skládá ze tří částí. V první je shrnuta teorie solidarity a dělby práce, včetně rozdělení solidarity na mechanickou a organickou. Klíčovým dílem je zde Společenská dělba práce. To tvoří základní rámec analýzy Durkheimovy teorie v této práci. Ve druhé části jsou představeny teorie H. Spencera a následně konfrontovány s Durkheimovým pohledem na tuto tematiku. Jsou zde zmíněny největší konflikty …více
Abstract:
This paper consists of three parts. The first part, part one is a summarized theory of solidarity and the division of labor, including dividing of solidarity to mechanical and organic. As a key publication here is Division of Labor. It makes a frame of analyse of Durkheim's theory in this work. The second part is introducing theories of H. Spencer and consequently confronted with Durkheim's approach …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ing. Martina Potančok

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Sociologie / Sociologie

Práce na příbuzné téma