Kateřina DĚTSKÁ

Bakalářská práce

Laboratorní diagnostika heparinem indukované trombocytopenie

Laboratory diagnostics of heparin-induced thrombocytopenia
Anotace:
Heparinem indukovaná trombocytopenie (HIT) je klinicko-patologický syndrom, který je komplikací léčby heparinem a může být doprovázen trombotickými komplikacemi. Jeho diagnóza je komplikovaná a založena na klinických kritériích spolu s laboratorním vyšetřením. Na základě klinického testování pravděpodobnosti HIT 4T´s skóre se volí laboratorní diagnostika, která zahrnuje imunologické a funkční testy …více
Abstract:
Heparin-induced thrombocytopenia (HIT) is clinical-pathological syndrome, which is a complication for heparin therapy and may be accompanied by thrombotic complications. Its diagnosis is complicated and is based on clinical criteria toge-ther with laboratory test. On the basis of clinical testing probability of HIT 4T´s score is selected laboratory diagnostics, which includes immunological and functional …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2015
Zveřejnit od: 28. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Recová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DĚTSKÁ, Kateřina. Laboratorní diagnostika heparinem indukované trombocytopenie. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta