Ing. Filip Šašek

Bakalářská práce

Zdroje financování malých a středních podniků

Financial Resources of Small and Medium-Sized Enterprises
Anotace:
Cílem bakalářské práce je představit zdroje financování malých a středních podniků a na vybraném podniku analyzovat financování jeho činnosti. Teoretická část práce vymezuje malé a střední podnikání a jeho význam pro ekonomiku. Dále se zabývá finančním řízením a možnostmi financování podniku pomocí interních a externích zdrojů. První kapitola praktické části představuje společnost Unifrax s.r.o. a …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to present sources of financing for small and medium enterprises and to analyze the financing of activities of the selected company. The theoretical part defines small and medium business and its importance for the economy. It also deals with financial management and financing of the company with internal and external resources. The first chapter of the practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Petr Petera
  • Oponent: Ing. Josef Šiman

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS