Pavel Dvoriak

Bakalářská práce

Návrh a vývoj 3D hry pro desktop v enginu Unity – 3D Golf

Design and Development of 3D desktop game in Unity - 3D Golf
Anotace:
Práce se zabývá vytvořením 3D desktopové hry pro Windows s tématikou golfu za použití vývojového prostředí Unity. Popisuje proces vytvoření hry, definuje požadavky, které na celou aplikaci budou kladeny a popisuje technologie, které byly použity při její tvorbě. Dále řeší vytváření potřebných modelů a jejich použití pří samotném vývoji hry. V první části práce je teoreticky navrhnut postup jejího řešení …více
Abstract:
Main goal of this thesis is the development of 3D videogame with golf related theme using the Unity game engine. It describes the process of a game development, defines game requirements and covers the very basics of main technologies used. It follows the designing of needed models and its usage for purpose of the game development. First part of the thesis consists of theoretical design of the development …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 6. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2020
  • Vedoucí: Tomáš Bruckner
  • Oponent: Zuzana Šedivá

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/80224

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika