Pavel Kříž

Bakalářská práce

Kaizen: filozofie neustálého zlepšování a její vliv na zapojení a motivaci zaměstnanců

Kaizen: a philosophy of continuous improvement and its impact on motivation and employee engagement
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na filozofii neustálého zlepšování pomocí malých kroků známou jako Kaizen. Zabývá se analýzou vlivu této filozofie na motivaci a zapojení zaměstnanců do zlepšování a výkonu jejich činnosti v konkrétním průmyslovém podniku. Podstatná je charakteristika základních poznatků z teorie motivace, vedení a firemní kultury určujících využití této filozofie.
Abstract:
Bachelor thesis is focused on a philosophy of continuous improvement using small steps known as Kaizen. It is an analysis, what influence does the philosophy have on motivation and participation of employees in the improvement process and their work performance in particular industrial company. An essential characteristics of motivation theory, leadership and corporate culture basics determining the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2017
  • Vedoucí: Ing. et Ing. Barbora Zemanová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kříž, Pavel. Kaizen: filozofie neustálého zlepšování a její vliv na zapojení a motivaci zaměstnanců. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa: Ekonomika pro kriminalisty a celníky

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.