Jarmila CHUDOSOVCEVOVÁ

Bakalářská práce

Role komunikace při vytváření pozitivní atmosféry v rodině

The role of communication in creating a positive atmosphere in the family
Anotace:
Tématem bakalářské práce je všeobecné pojednání o komunikaci, o komunikaci v rodině, o funkční a dysfunkční komunikaci v rodině a o možnosti ovlivňování kvality komunikace v rodině. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První tři kapitoly jsou teoretické a zaměřují se na objasnění témat komunikace, rodiny a možností ovlivňování kvality komunikace v rodině. V praktické části jsou popsány cíle, metody …více
Abstract:
The theme of the work is a general treatise on communication, communication in the family, functional and dysfuncional family communication and the possibility of influencing the quality of communication in the family. The thesis is divided into four chapters. First three chapters are theoterical ones and focus on clarifying the issues of communication, family and the possibility of influencing the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2012
Zveřejnit od: 23. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Geraldina Palovčíková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CHUDOSOVCEVOVÁ, Jarmila. Role komunikace při vytváření pozitivní atmosféry v rodině. Brno, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe