Bc. Dan Řezníček

Diplomová práce

Islámský stát a videa poprav stětím: efekt meziskupinového násilí na důvěryhodnost ve světě mnohočetných modernit

Islamic State and the Beheading Videos: the effect of intergroup violence on credibility in the world of multiple modernities
Anotace:
Videa poprav stětím produkovaná Islámským státem je možné studovat jako multimediální propagandu, která příznivcům IS působivě prezentuje upřímnou odhodlanost bojovat za fundamentalistickou modernitu realizovanou v projektu chalífátu. Diskurzivní analýzou časopisu Dabiq bylo v této práci ukázáno, že IS s popravami stětím spojil tři témata (nálety na muslimy, násilné ničení rodin, arogance západních …více
Abstract:
Beheading videos produced by the Islamic State can be studied as a multimedial propaganda which presents IS’s honest determination to fight for its vision of fundamentalist modernity realized in the project of caliphate. Discourse analysis of the magazine Dabiq showed that IS connected beheadings with three themes (airstikes on muslims, violent destruction of families, western arogance) picturing its …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2018
  • Vedoucí: doc. PhDr. David Václavík, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jakub Cigán, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filozofie / Religionistika