Bc. Blanka Turnhöferová

Diplomová práce

Interakce ve výtvarné tvorbě s mentálně postiženou osobou

Interaction in art with mentally handicapped person
Anotace:
Diplomová práce s názvem Interakce ve výtvarné tvorbě s mentálně postiženou osobou je zaměřena na autorskou tvorbu. Představuje umělecké autorsko-pedagogické pojetí tématu. Diplomová práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části je pozornost věnována výtvarným projevům mentálně postižených osob, tématu art brut a outsider art. Předmětem praktické části je umělecká spolupráce …více
Abstract:
The disertation with the title Interaction In Fine Arts With Mentally Challenged Person is focused on original production. It presents artistic-pedagogic conception of the topic. The disertation is divided into theoretical and practical part. In theoretical part the focus is on an artistic production of mentally challenged people, art brut topic and an outsider art. The practical part focuses on an …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2015
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Nedomová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Výtvarná výchova