Bc. Kamila Bartošíková

Diplomová práce

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a jejich role v prevenci sociálně patologických jevů

Low-Thershold for Children and Minors and their Importance in the Prevention of Socially Pathological Phenomena
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a na jejich roli v prevenci sociálně patologických jevů. V teoretické části práce jsou objasněny pojmy související nejen s problematikou nízkoprahových zařízení, ale také s oblastí sociálně patologických jevů. V této části práce je také objasněn vztah daného tématu k sociální pedagogice. Cílem výzkumu je zjistit, zda mají nízkoprahová …více
Abstract:
The thesis is focused on low-threshold facilities for children and youth and their role in the prevention of social pathology. In the theoretical part of the thesis explains the concepts related not only to the issue of low-threshold devices but also with areas of social pathology. In this part of the work is also illustrated by the relationship of the topic to the social pedagogy. The aim of the research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2015
Zveřejnit od: 16. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Jaroslav Balvín, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bartošíková, Kamila. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a jejich role v prevenci sociálně patologických jevů. Zlín, 2015. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe