Gabriela Mühlfeitová

Bakalářská práce

Hraní rolí jako prostředek zpřístupnění výuky jazykových funkcí dospělým studentům na úrovni A2-B1 (podle SERRJ)

Helping A2-B1 level learners (by CEFR) acquire selected language fuctions through role-play activities
Anotace:
Abstrakt Tato práce se věnuje hraní rolí jako prostředku zpřístupnění výuky cizího jazyka, konkrétně vybraných jazykových funkcí angličtiny, dospělým studentům na úrovni A2-B1 (podle SERRJ). Je rozdělena do tří částí. Klade si za cíle nejprve představit dramatizaci ve výuce anglického jazyka (se zaměřením na vybrané jazykové funkce) a poté tyto principy ověřit na základě praxe. V první části se představuje …více
Abstract:
Abstract This thesis deals with role-play as a tool to acquire teaching adult learners of English as a foreign language, A2-B1 (according to CEFR). Divided into three parts, its aim is to introduce Dramatization in English language teaching (focused on its selected language functions) and to verify such principles in practical use. The first part introduces Role-play as a term. The term is also introduced …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 1. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Michal Tatarko, Ph.D.
  • Oponent: PaedDr. Dana Hánková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AKCENT College